Håndbøker

HÅNDBOK I TEAMLEDELSE OG FASILITERING
HÅNDBOK I MØTELEDELSE
HÅNDBOK I GRUPPEDYNAMIKK & KONFLIKTHÅNDTERING
2005-01-18 Les mer...


Vår motivasjonsbok - Sharing the passion


2005-01-18 Les mer...


Påmelding til kurs

Her kan du lese mer om våre kurs, se vår kurskalender eller melde deg på et av våre kurs. Les mer...