Eksempel på et utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter

Etter 25 års erfaring med ledelse, omstilling og forbedring i organisasjoner er vår klare oppfatning at forbedring og utvikling fungerer og gir store og positive virkninger dersom det gjøres rett. Hvis ikke er det en bortkastet investering. Den beste prosessen jeg har kommet til kan du lese om her:

2005-06-02 Les mer...


Hvordan oppnå topp resultater gjennom teamarbeid og coaching?

Lag/team har vist seg å være svært effektive når komplekse avgjørelser skal tas, i saker med med høy grad av usikkerhet og når kreative løsninger er nødvendige.

Et eksempel på et gjennombrudd ved bruk av team er den prosessen som Toyota har brukt både for å introdusere nye modeller, i produksjonen og nå også på forhandlerplan. Toyota i Haugesund har fordoblet resultatet 3 år på rad siden 2001 og økt kundetilfredshet til 93% etter systematisk opplæring av alle ansatte i forbedringsverktøy, som Kaizen og organisering i små team.

2005-03-17 More...


Kurs i teamutvikling & coaching

Kurset tar sikte på å gi en grundig innføring i teamutvikling og teamarbeid som drivkraft for organisering og i coaching som en av de viktigste metoder for selvutvikling og ledelsesutvikling i organisasjoner.
2005-01-19 Les mer...


Håndbøker

HÅNDBOK I TEAMLEDELSE OG FASILITERING
HÅNDBOK I MØTELEDELSE
HÅNDBOK I GRUPPEDYNAMIKK & KONFLIKTHÅNDTERING
2005-01-18 Les mer...


Hva kreves for å lykkes?

Skal du akselerere endring, krever det en akselerasjon av organisasjonens læreprosess. Læring er en utviklingsprosess og den er hjertet i selve i endringsprosessen: Fra bevissthet og forpliktelse, til skifte og vekst, til felles eierskap, og, i moden tilstand, til en tilstand av kontinuerlig fornyelse.

2005-01-18 Les mer...


Fasilitere og lede et team

Her går vi litt inn på det spesielle med å fasilitere et team til forskjell fra å lede det. Artikkelen er som artikkelen om forandringsledelse og den om Hva er fasilitering alle hentet fra Mentoramas håndbøker i teamutvikling.
2005-01-18 Les mer...


Hva er fasilitering?

Fasilitering er å tilrettelegge, og teamsammenheng innebærer det et ansvar for den prosessen som foregår når teamet er i møte og skal jobbe sammen for et resultat. Det innebærer at teamledelse er delt mellom leder og fasilitator, der leder forbereder, leder møtene, stiller med ekspertise, har ansvar for innhold, resultat og oppfølging, mens fasilitator har ansvar for prosessen.
2005-01-18 Les mer...


Forandringsarbeide

HVORFOR TEAMARBEID OG FASILITERING?: KRAV TIL LEDELSE AV FORANDRINGSPROSESSER

2005-01-18 Les mer...


Påmelding til kurs

Her kan du lese mer om våre kurs, se vår kurskalender eller melde deg på et av våre kurs. Les mer...