Personalsjef til leie

Lei din egen personalsjef!

Mentorama ønsker å imøtekomme et behov hos mindre og mellomstore bedrifter som ikke har egen kompetanse på personalspørsmål. Du kan nå derfor leie din egen personalsjef i den tidsramme du trenger. 2005-02-04

Mange bedrifter i denne kategorien har gjerne enkelte HMS funsjoner og de rent tekniske funksjoner med registrering og oppdatering av personaldata, regelverk og lønnsfunksjon, men mangler kompetanse ved rekruttering og ansettelser av ledere, avvikling av arbeidsforhold, juridisk vurdering og fortolking, planlegge personalpolitikk, følge med i nytt regelverk, bistand ved lokale fohandlinger, vanskelige personalsaker, organisasjonsutvikling, personalutvikling, støtte, fornyelse og videreutvikling av ledelse ved bedriften.

Dette kan du nå inngå en leieavtale for å få utført. Fordelen med det er den samme som å ha ansatt en personalsjef. Du disponerer helt og fullt den kompetanse og kapasitet en personalsjef innehar, men slipper å betale for mer enn du mener du har bruk for, resten av hans kapasitet deler du med andre.

Fordelen med en slik avtale er flere. Det fungerer som en kompetansebank innen personal. Du setter inn i henhold til avtale og tar ut kompetanse og kapasitet når du trenger det mest. Det kan være ad hoc, når du planlegger å trenge den, eller du kan ta ut en fast tid pr. måned. Det gir fleksibilitet!

Som personalsjef for deg blir jeg kjent med de indre forhold i din bedrift på samme måten som en vanlig ansatt personalsjef. Det sparer tid i hver sak slik at du får mest mulig ut av forholdet. Jeg vil også ha de samme bindingene i forhold til konfidensialitet.

De ansatte vil også etterhvert kjenne personalsjefen og forholde seg til ham på vanlig måte. Det vil frigjøre tid for deg som bedriftsleder, og du kan konsentrere deg om å maksimere bedriftens resultat.

Vi inngår en avtale om faste tjenester til din bedrift med 3 måneders gjensidig oppsigelse på samme måte som ved en ansettelse.

Du kan lese min samlede kompetanse i Mentorama menyen til høyre på forsiden. Her vil du se at jeg har en sjelden variert og god kompetanse for rollen som personalsjef; som bedriftsrådgiver, personalsjef, underviser og bedriftsleder.

Kontakt oss i dag for å drøfte helt uforpliktende hvordan vi kan tilpasse en avtale til din bedrifts behov: jan@mentorama.com eller 916 04 135.

Påmelding til kurs

Her kan du lese mer om våre kurs, se vår kurskalender eller melde deg på et av våre kurs. Les mer...