Eksempel på et utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter

Etter 25 års erfaring med ledelse, omstilling og forbedring i organisasjoner er vår klare oppfatning at forbedring og utvikling fungerer og gir store og positive virkninger dersom det gjøres rett. Hvis ikke er det en bortkastet investering. Den beste prosessen jeg har kommet til kan du lese om her:

2005-06-02 Les mer...


Principles of Productivity

Productivity is a cornerstone as one of the most wanted outcomes of teamwork. Here you will find an article presenting some important principles of productivity written by Tor Dahl, Minnesota, USA, one of the most knowledgeable scholars of productivity in the world.
2005-01-18 Les mer...