NYHET! Hvorfor må topplederne gå?

Hvorfor må topplederne gå?

Det innebærer stor risiko å ha en topplederstilling i dagens hurtigforandrende næringsliv. Den gjennomsnittlige tid som toppleder blir stadig kortere. Månedlig bringer media nyheter om nye avganger; nye avsporinger av strålende karrierer. Hva er det som skjer? Hvorfor må så mange toppledere gå? Hva kan vi lære av de som gikk? Hvilke tegn kan vi se etter som viser at en avsporing kan komme uten kursjustering? 2005-02-10

Forståelsen av prosessene bak, sammensetning av egenskaper hos de som må gå, og hvordan problemet skal handskes med, er det få som kan gi noe fornuftig svar på. Det finnes også svært lite forskning internasjonalt på området. De som kommer nærmest å danne seg systematiske erfaringer er vel kanskje de som aktivt driver med executive coaching. De verdenskjente amerikanske coacher og forfattere David L. Dotlich og Peter C. Cairo har nylig skrevet en bok om dette: Why CEOs Fail, som trekker fram 11 egenskaper ved ledere som bygger opp til slik avsporing av karrieren og hvilke kjennetegn disse har.

Avsporing er et godt bilde på det vi av ulike årsaker opplever i slike situasjoner. Strålende karrierer, toppledere på god vei, men så skjer det noe som sporer av toget, ofte ganske plutselig, nærmest som et barn som løper fram fra hekken og ut på skinnene.

Dette gjelder ikke meg, tenker du kanskje, men hvor ofte skjer ikke ting som er utenfor vår kontroll? Spesielt alle prosessene som foregår i og rundt større selskaper, skaper usikkerhet for lederne og kan føre til irrasjonell atferd i visse situasjoner. Eller visse elementer ansees mindre viktig enn de viser seg å være. Hva kan aspirerende ledere midt i sin karriere lære av de som har sporet av? I neste omgang kommer de høye kostnader med avgang og nyrekruttering av toppledere som igjen forplanter seg til organisasjonen de er leder for som tidstap, forvirring og demotivering ved lederskifte.

Dotlich og Cairo har bak seg over 20 år i ledelse, forandringsarbeid, rådgiving og coaching på toppnivå og har arbeidet flere år med systematisering av erfaringer. Dette kan vi nå lære av og gjøre våre korreksjoner!

Den kanskje mest profilerte og verdenskjente av dem, David L. Dotlich kommer nå til Norge. Mentorama har vært så heldig å få ham hit for å dele sine erfaringer fra utallige samtaler og prosesser sammen med toppledere av verdensledende konserner.

Mentorama vil nå arrangere 2 seminarer og er åpne for kanskje et par interne arrangement for større selskaper som vil la dette bli en del av forebyggende ledelsesutvikling. Detaljene er ennå ikke lagt, men vil bli utarbeidet i den nærmeste tid.

Tiden og plassene er begrenset, ta derfor kontakt nå for å melde interesse for å delta eller fastlegge et internt seminar. Et internt seminar kan bli tilpasset deltakerne ved på forhånd å innhente enkelte relevante data. Dette kan gi deltakerne større opplevelse, relevans og derav større verdi.

For foreløpig interesse send e.mail: jan@mentorama.com
Sjekk også nettstedet: www.mentorama.com
Om David L. Dotlich, Ph.D.:

Han har vært involvert i planlagt organisatorisk forandring i akademiske-, forretnings- og offentlige organisasjoner i over tyve år. Han har også vært executive vice president i Honeywell International og Groupe Bull.

David er nå rådgiver og coach for toppledere i Johnson & Johnson, Bank of America, McKesson, Merck, Novartis, Intel, Washington Mutual og flere andre selskaper.

Han er medforfatter av bøkene: Action Learning (Jossey-Bass, 1998), Action Coaching (Jossey-Bass, 1999), Unnatural Leadership: Going Against intuition and Experience to Develop Ten New Leadership Instincts (Jossey-Bass, 2002).

About the book and the theme of the seminar:

The book Why CEOs Fail (David L. Dotlich & Peter C. Cairo, 2003) shows that even the best leaders can sabotage their own success by succumbing to certain flawed behaviors that are often closely tied to the factor that make for success. More important, the authors reveal how leaders at every level can become aware of their own negative behaviors and take steps to control them.

Drawing on research and real stories based on their experience in educating and coaching thousands of leaders around the world, Dotlich & Cairo describe eleven derailers that can impact judgment and lead to business and career problems, even failure. The authors show how leaders who aspire to be successful can learn to identify the "shadow side" of their personality and take steps to control their impulses and increase their effectiveness and impact. Using a variety of tools and techniques based on their experience in coaching CEOs and senior executives, the authors provide specific steps to help individuals identify their own derailers and simple, practical methods that leaders can use to manage themselves effectively.

Påmelding til kurs

Her kan du lese mer om våre kurs, se vår kurskalender eller melde deg på et av våre kurs. Les mer...