Mentorama Institutt tilbyr lokale kursprogram for mellomledere

Bedriftsinternt eller i nettverk med andre bedrifter:
Modul 1: Personlighet & samspill: Kjenn og utnytt deg selv og ditt team bedre!
Modul 2: Selvledelse, mestring og organisering.
Modul 3: Kommunikasjon, ledelse og nettverk 2005-09-30


Målgruppe: Mellomledere, arbeidsledere, team/lagledere i mindre og mellomstore bedrifter, kommuner.

Varighet: Over 5-6 måneder

Struktur: 3 samlinger a 2-3 dager, noe oppgavearbeid i lag i mellomperioder. Kan også gjennomføres ved bruk av kveldssamlinger.

Programtema:

Modul 1: Personlighet & samspill: Kjenn og utnytt deg selv og ditt team bedre! (3 dgr.)
• Lederteorier og lederstil
• Kjenn deg selv/andres inntrykk og evaluering
• Bedriftskultur og ledelse
• Lederens viktigste dimensjon: Emosjonell/sosial intelligens & empati
• Læring som grunnlag for ledelse; feil gir suksess!
• Teamutvikling og fasilitering av team; hva er det? Og hvordan?

Modul 2: Selvledelse, mestring og organisering (2 dgr.)
• Selvledelse og mestring
 Målutvikling
 Hvordan utnytte og bruke tiden bedre?
 Bevissthet om mine vaner
 Mestring av og samarbeid med tidstyvene
 Fire enkle personlige strategier for mestring i hverdagen
 Stress; hva er det?
 Hvordan takle stress?
 Ønske det, ville det, men gjøre det??
• Mine utfordringer i daglig ledelse og forandring
 Hva er min rolle som mellomleder?
 Forholdet til toppledelsen og mine kolleger
 Endringsledelse; mitt forhold til forandring
 Effektiv oppfølging av medarbeiderne

Modul 3: Kommunikasjon, ledelse og nettverk (3 dgr.)
• Forståelse og forbedring av kommunikasjon
• Medarbeiderutvikling gjennom medarbeidersamtaler og coachende ledelse
• Nettverksbygging; hvordan utnytte vårt kjennskap til hverandre til praktisk nettverking og støtte til hverandre over bedriftsgrensene
• Mitt program for forbedring; oppfølging og nettverking.


Undervisningen vil foregå ved forelesninger med drøfting av eksempler fra deltakernes egen hverdag. Vi vil også i grupper gjennomgå konkrete oppgaver basert på tema for forelesningene. Når vi gjennomgår selvledelse og produktivitet vil deltakerne ta utgangspunkt i sin egen hverdag og legge sin personlige plan for frigjøring av ressurser/tid. Vi har som ambisjon og resultat av programmet å skape et levende nettverk av mellomledere i et distrikt som støtte for den enkeltes utvikling.

Dette er et personlig program for dine mellomledere. Derfor vi deltakerne være i sentrum. Opplegget er fleksibelt slik at vi vil ha tid til å gå inn på de vansker og utfordringer hver enkelt sliter med eller søker løsninger på. Det skaper en egen energi å drøfte slike ting sammen med kolleger. Ingen har noe å tape, men alle har en sjanse til å vinne ved å dele kunnskap og erfaringer.

Pris: 80.000,- kr. pr. kurs for alle de 3 modulene basert på 8 dager.

Prisen reflekterer undervisningsutgiftene. Kurslokaler, servering og evt. ønsket kursmateriell er ikke inkludert her.

Teamhåndbok: Vi har tilgjengelig på norsk ei teamhåndbok som vil være en støtte til deltakerne i sitt arbeid. Den er klar for kopiering for kr. 200 pr. deltaker.

Kontaktinformasjon: Mentorama på www.mentorama.com eller ved e-mail til jan@mentorama.com.

Evt. telefon: 916 04 135.Påmelding til kurs

Her kan du lese mer om våre kurs, se vår kurskalender eller melde deg på et av våre kurs. Les mer...