Medlem i Nordic Coach Federation

Jan R. Jonassen er som coach i Menorama medlem i NCF, Nordic Coach Federation som igjen er en del av ICF, International Coach Federation. Hva er NCF?
2005-01-18

NCF er et nettverk av coacher som binder sammen, bidrar til oppdatering, setter etisk rammeverk og fremmer coaching i de nordiske landene. Se nedenfor NCFs presentasjon:

What is NCF?

The mission of the NCF is to build, support and preserve the integrity of the coaching profession in the Nordic countries. This means that the Nordic Coach Federation is first and foremost The Nordic trade association for coaches. Through the NCF, coaches with different backgrounds and focus can come together to find and create support for growing themselves and their practice.


NCF Mission & vision

Our mission is to Build, Support and Preserve the integrity of the coaching profession in the Nordic countries.
• We help build by educating and promoting the coaching profession in the Nordic countries. A common PR plan and referral services are key parts of this process.
• We support by fostering the community aspect among members. We provide our members an environment of continuous learning and skill-building so that they may offer their clients the highest possible quality of coaching. Yearly conferences and monthly phone meetings are examples of activities to make this happen.
• We preserve the integrity of the coaching profession by actively working in researching and developing programs in the legal, regulatory, and credentialing areas that will serve coaches and their clients.

Ethics

If you would like to read The pledge of ethics and ICF Standards of Ethical Conduct in your nordic language: Se nedenfor.


Global Network

NCF is the trade association for coaches and coaching in the Nordic countries. We are also part of the worldwide network of the International Coach Federation. Our association with the ICF gives us access to an enormous source of knowledge and experience. We can build our work on what has already been tried in other countries and benefit from their results, insights and materials. One concrete example of this is our certification of coaches, where we apply the ICF's strict and well established criteria and procedures.

Certification

Coaching is still a fairly new profession. This means that the NCF has several particularly important tasks in this period. One is working to improve and insure the quality of coaching being offered. Our definition of coaching is one step in this direction, our ethical standards, required of all NCF members, is another. A third, very important activity is our credentialing program for coaches. In this work we build on the important and groundbreaking work done by the ICF in settings standards and procedures for certification of coaches.

Etiske løfter
Som en profesjonell coach, erkjenner og ærer jeg mine etiske forpliktelser ovenfor mine coach-kunder, mine kollegaer og ovenfor offentligheten. Jeg lover å rette meg etter ICF standard for etisk opptreden, å behandle folk med respekt, som frie og likeverdige mennesker, og å være modell for disse standarder ovenfor de som jeg coaher. Hvis jeg bryter de etiske løfter eller noen av ICF`s standarder for etisk opptreden, aksepterer jeg at ICF med diskresjon kan holde meg ansvarlig for dette. Videre aksepterer jeg at ICF ved å holde meg ansvarlig for løftebruddet, kan frata meg ICF medlemskap eller ICF sertifisering.
ICF`s standard for etisk opptreden.

Link til ICF Standards of Ethical Conduct på ICF hjemmeside.
• Jeg vil opptre på en måte som belyser og fremmer coaching som profesjon og jeg vil avstå fra alt som kan skade allmennhetens forståelse og aksept av coaching som profesjon.
• Jeg vil etter beste evne identifisere mitt kompetansenivå som coach og vil ikke gi uriktige opplysninger om mine kvalifikasjoner, min ekspertise eller erfaring som coach.
• Jeg vil i innledningen av hver coachingrelasjon, forsikre meg om at min coachingkunde forstår vilkårene i vår overenskomst om coaching.
• Jeg vil ikke gjøre krav på eller antydninger til å oppnå resultater som jeg ikke kan garantere.
• Jeg vil respektere konfidensialiteten i den informasjon som kunden gir, dersom ikke min kunde gir rettigheter til annet eller om loven krever det.
• Jeg vil innhente tillatelse fra hver kunde før jeg oppgir deres navn som kunde eller som referanser.
• Jeg vil være oppmerksom på når min kunde ikke lengre drar nytte av vår coaching-relasjon og således kunne fått mer utbytte av en annen coach eller en annen ressurs, og vil da oppmuntre min kunde til å gjøre forandringen.
• Jeg vil unngå konflikter mellom mine interesser og kundenes interesser.
• Når det finnes en mulighet for at en interessekonflikt oppstår, kommer jeg i god tid til å diskutere konflikten med min kunde for å oppnå enighet om hvordan vil skal behandle konflikten på en måte som best tjener min kunde.
• Jeg vil i god tid informere min kunde om all kompensasjon fra tredje part som jeg eventuelt mottar for referanser fra eller råd gitt til gjeldende kunde.
• Jeg vil akseptere hvert vilkår i avtalen med min kunde eller, hvis separat, med den som erstatter meg i coaching av min kunde.
• Jeg vil ikke gi mine kunder eller noen fremtidige kunder informasjon eller råd som jeg vet er konfidensielle, misvisende eller som er uriktig vedrørende min kompetanse.
• Jeg vil erkjenne andres arbeid og bidrag; jeg vil respektere copyright, varemerker og intellektuell eiendomsrett og jeg vil følge rådende regler og mine avtaler gjeldende disse rettigheter.
• Jeg vil bruke ICF`s medlemsliste kun på en slik måte og i en slik utstrekning som jeg har fått rettigheter til av ICF eller av respektive ICF Kapitler eller ICF`s Komite.
• Jeg vil utøve coaching på en måte som er forenelig med ICF`s definisjon om coaching og når jeg blir spurt av mine kunder om mine etiske standarder, vil jeg informere dem om mitt løfte og min avtale om å følge ICF`s etiske løfter og ICF`s standard for etisk opptreden.

Påmelding til kurs

Her kan du lese mer om våre kurs, se vår kurskalender eller melde deg på et av våre kurs. Les mer...