Ansett rett person og sikre at det forblir slik!.

I rekruttering er man mest opptatt av selve utvelgelsesprosessen og regner seg ferdig når valget er gjort. Men, det er da det begynner! Hvordan skal man sikre at det er rett person på rett plass man har fått og ikke bare rett person?
2005-02-14

I Mentorama har vi teknikker for både kartlegging av det miljø lederen skal fungere i, utvelgelse av rett person og en prosess med coaching for i prøveperioden å sikre at det skjer en tilpassing til bedriftskulturen og en oppfyllelse av forventninger og krav. Dette er det desidert viktigste man kan sette igang når nye ledere skal ansettes, men som så få gjør.

Ta kontakt med jan@mentorama.com.

Påmelding til kurs

Her kan du lese mer om våre kurs, se vår kurskalender eller melde deg på et av våre kurs. Les mer...