Mentorama Institutt tilbyr lokale kursprogram for mellomledere

Bedriftsinternt eller i nettverk med andre bedrifter:
Modul 1: Personlighet & samspill: Kjenn og utnytt deg selv og ditt team bedre!
Modul 2: Selvledelse, mestring og organisering.
Modul 3: Kommunikasjon, ledelse og nettverk
2005-09-30 More...


Eksempel på et utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter

Etter 25 års erfaring med ledelse, omstilling og forbedring i organisasjoner er vår klare oppfatning at forbedring og utvikling fungerer og gir store og positive virkninger dersom det gjøres rett. Hvis ikke er det en bortkastet investering. Den beste prosessen jeg har kommet til kan du lese om her:

2005-06-02 Les mer...


NYHET! Hvorfor må topplederne gå?

Hvorfor må topplederne gå?

Det innebærer stor risiko å ha en topplederstilling i dagens hurtigforandrende næringsliv. Den gjennomsnittlige tid som toppleder blir stadig kortere. Månedlig bringer media nyheter om nye avganger; nye avsporinger av strålende karrierer. Hva er det som skjer? Hvorfor må så mange toppledere gå? Hva kan vi lære av de som gikk? Hvilke tegn kan vi se etter som viser at en avsporing kan komme uten kursjustering?
2005-02-10 Les mer...


Forandringsarbeide

HVORFOR TEAMARBEID OG FASILITERING?: KRAV TIL LEDELSE AV FORANDRINGSPROSESSER

2005-01-18 Les mer...


Hva kreves for å lykkes?

Skal du akselerere endring, krever det en akselerasjon av organisasjonens læreprosess. Læring er en utviklingsprosess og den er hjertet i selve i endringsprosessen: Fra bevissthet og forpliktelse, til skifte og vekst, til felles eierskap, og, i moden tilstand, til en tilstand av kontinuerlig fornyelse.

2005-01-18 Les mer...


Guide for leading change by teams

Using teams to implement change with the purpose of performance improvement may reduce uncertainty, increase participation and give energy to the process. Why do teams have success?
2005-01-19 Les mer...


Principles of Productivity

Productivity is a cornerstone as one of the most wanted outcomes of teamwork. Here you will find an article presenting some important principles of productivity written by Tor Dahl, Minnesota, USA, one of the most knowledgeable scholars of productivity in the world.
2005-01-18 Les mer...


Påmelding til kurs

Her kan du lese mer om våre kurs, se vår kurskalender eller melde deg på et av våre kurs. Les mer...