Kurs i teamutvikling & coaching

Kurset tar sikte på å gi en grundig innføring i teamutvikling og teamarbeid som drivkraft for organisering og i coaching som en av de viktigste metoder for selvutvikling og ledelsesutvikling i organisasjoner. 2005-01-19

Kurset går over 20 uker og vil gi kompetanse i såvel det teoretiske grunnlaget for teamutvikling og coaching som for den rent praktiske utførelsen av teknikken.

Undervisningen er basert på forelesninger, diskusjoner, erfaringsutveksling, presentasjoner, instruksjon, videobruk for større perfeksjon og modning av stoffet og teknikker.

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

1. Introduksjon & informasjon om opplegg
2. Individuell & organisatorisk læring
3. Teamutvikling & samarbeid
4. Lede og fasilitere teamarbeid
5. Betydningen av den emosjonelle dimensjonen
6. Møteformer & effektive møter
7. Utvikling & vedlikehold av partnerskap
8. Prinsipper for coaching
9. Kjerneverdier i coaching
10. Metode for samarbeidende coaching
11. Feil gir suksess!
12. Etablering av coachingkontekst
13. Fundamentale coachingferdigheter
14. Overkomme barrierer i coaching
15. Læringssyklus & resultater av coaching
16. Bedriftskultur & koalisjoner i organisasjoner

Kurset ble undervist på Høgskolen Stord Haugesund i løpet av 2004 og fikk svært gode tilbakemeldinger:

Undervisningen var veldig god og variert med en masse praktiske øvelser. Gøy!
Veldig interessant, engasjerende og spennende. Ikke minst matnyttig både jobbmessig og privat.

Uten tvil det faget som har krevd mest av studentene og det de har fått mest ut av.

Fine kombinasjoner av teori og praksis.

Flink og inspirerende lærer med mange gode erfaringer å dele.

Coaching er kjempespennende! Du lærer utrolig mye om deg selv og hvordan få det beste fram i folk.

På en skala 1 - 6 tildelte studentene fikk kurset evalueringen 5,7 totalt sett.

Kostnad:

For hele kursets undervisning over 20 ganger vil studieavgiften være Kr. 7.500.

Kurstidspunkt:

Hver onsdag kl. 18.00 - 22.00

Sted:

RRS, Rogaland Ressurssenter, Flyplasskrysset, Avaldsnes.

For påmelding klikk deg inn i høyre menyvalg.

For å lese mer om COACHING, se venstre menyvalg

For å lese mer om TEAMUTVIKLING, se også venstre menyvalg.

Påmelding til kurs

Her kan du lese mer om våre kurs, se vår kurskalender eller melde deg på et av våre kurs. Les mer...