Mentorama og den kompetanse du møter

Mentorama er en enkeltmannsbedrift med variert erfaring fra toppledelse og rådgiving over 25 år i både offentlig og privat virksomhet, i Norge og i utlandet (UK). 2005-01-18

Bedriften har eksistert som rådgivingsbedrift siden 1988 under navnet Personal Factor, men byttet navn høsten 2004 til Mentorama.

Mentorama er en enkeltmannsbedrift med Jan R. Jonassen som din ressurs. Jeg tilbyr tjenester innen:

• Coaching
• Teamutvikling
• Ledelsesutvikling
• Organisasjonsutvikling
• Fusjonsrådgiving (de personalmessige og organisastoriske sider)
• Rekruttering

Jeg er Cand. Polit. fra Universitetet i Bergen 1978 og har dermed over 25 års erfaring:

Min kompetanse spenner over både offentlig og privat virksomhet, i kommune og stat, i saksbehandler, rådgiver og topplederfunksjoner. Jeg har over seks års praksis fra utenlandsopphold. Jeg har hele tiden vært engasjert i menneskeorientert arbeid, læring, organisasjoners forandringsprosess, kvalitetsutvikling og markedsutvikling enten som rådgiver, underviser, prosessleder eller virksomhetsleder.


Kort CV:

Kompetanse:
1978 Cand. polit.

Erfaring:
2004 Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolelektor 01.04 -
2003 Mentorama Rådgiver org./ledelse 09.03 -
2002 Infovital ASA, Spania/Norge Markedsdir. Europa 07.02-07.03
2001 Infovital ASA, London, UK, Dir. forretningsutv. 05.01 - 07.02
1999 Healthtrack Media Ltd, London, UK Adm. direktør 06.99 - 04.01
1997 SiR, Sentralsjukehuset i Rogaland Direktør 05.97 - 05.99
1988 Personal Factor & The Performance Group, Norge/London, UK Rådgiver ledelse/pers./org. utvikl. 02.88 - 04.97
1988 Rogaland Ressurssenter Direktør 02.88 - 01.89
1982 Karmøy kommune Personal-/Adm.sjef 05.82 - 01.88
1980 Statens Rasjonaliseringsdirektorat Konsulent 80 - 82
1979 Utenriksdepartementet Førstesekretær 79 - 80


Bøker/rapporter om produktivitet, ledelse og organisasjon som forfatter og/eller medforfatter 1989 - 1999:

1999 Leadership, Sharing The Passion; inspirasjonsbok for ledere i hvordan oppnå ekstraordinære team resultater. Basert på en serie intervjuer med internasjonalt anerkjente dirigenter for symfoniorkestre, Management Pocketbooks, Alresford, Hampshire, Storbritannia.
1994 Transnational Improvement, rapport om beste praksis og beskrivelser av en definert utviklingsprosess i hver av seks multinasjonale foretak.
1993 The Gateway to High Performance, bok om hvordan man frigjør potensialet i andre ved å praktisere det beste innen ledelse. En studie av førti anerkjente ledere fra alle verdenshjørner basert på innflytelsen til deres bakgrunn, holdninger og egenskaper på deres ytelse som ledere.
1992 Behov for ansvar, lederskap og produktivitet blant norske fylkesrådmenn.
1991 European Quality Agenda, filosofi og praksis på kvalitetsområdet i ledende europeiske selskaper.
1991 På vei mot kunden, ledelse og produktivitet i norske departementer og underliggende etater/organer.
1990 Fra ledelse til forandringsledelse, lederskap og produktivitet innen norske kommuner.
1989 Produktivitetskraft, studie av norske topplederes syn på produktivitet, verdiskaping og vekst.


Kontaktdata:


Jan R. Jonassen
Visnesgarden 47,
4262 Avaldsnes

Mobil: 916 04 135
Privat: 52 84 22 08

E-post: jan@mentorama.com

Påmelding til kurs

Her kan du lese mer om våre kurs, se vår kurskalender eller melde deg på et av våre kurs. Les mer...