Håndbøker

HÅNDBOK I TEAMLEDELSE OG FASILITERING
HÅNDBOK I MØTELEDELSE
HÅNDBOK I GRUPPEDYNAMIKK & KONFLIKTHÅNDTERING 2005-01-18

DISSE HÅNDBØKENE ER EN DEL AV MATERIALET NÅR DU MELDER DEG PÅ ET AV MENTORAMAS KURS I:

TEAMUTVIKLING & COACHING
MØTELEDELSE
GRUPPEDYNAMIKK & KONFLIKTHÅNDTERING

Se påmelding til kurs

Påmelding til kurs

Her kan du lese mer om våre kurs, se vår kurskalender eller melde deg på et av våre kurs. Les mer...