Hvorfor coaching?

Folk ønsker å lære nye tenkemåter, oppnå bedre selvinnsikt og oppnå bedre resultater. 2005-01-18

Hvorfor ønsker folk coaching?
Folk melder seg på en coachingsekvens fordi de ønsker å forbedre sin ytelse spesielt innen ledelse, sitt forhold til andre og/eller sikre måloppnåelse. De vil lære nye tenkemåter og nye måter å angripe en problemstilling på for å oppnå bedre resultater.

En dyktig coach bruker etterhvert en kombinasjon av observasjon, spørsmål, aktiv lytting og tilbakemelding for å skape en samtalesituasjon som da blir rik på innsikt og læring. Coachingpartneren vil oppleve fokus og oppmerksomhet mot sin egen situasjon og behov som bedre vil åpne opp og skape selvinnsikt og realisme som grunnlag for forbedring og utvikling.

Coaching er også den beste måten å følge opp lederkurs på, slik at det sikres at innsikt fra kollektiv opplæring blir tilpasset individuell kapasitet. Når det gjelder gjennomføring vil drivkraften ofte være at coachen regelmessig kommer igjen og etterspør utvikling i forhold til enighet. Etter en coachingperiode får mange:

• Bedre retningssans (mot mål) og fokus
• Bedre selvinnsikt
• Forbedret evne til samhandling
• Økt motivasjon og bedre evne til å motivere andre
• Forbedret produktivitet

Alle kan fra tid til annen trenge en ballvegg å spille mot og coachen blir denne ballveggen:
o Prøve ut ideer i ufarlige omgivelser
o Forberede vanskelige personalsamtaler
o Diskutere ens atferd overfor de ansatte
o Forbedre sin selvinnsikt
o Åpne opp for læring
o Utvikle empati for andre
o Utvikle ydmykhet.

Påmelding til kurs

Her kan du lese mer om våre kurs, se vår kurskalender eller melde deg på et av våre kurs. Les mer...