Hvordan oppnå topp resultater gjennom teamarbeid og coaching?

Lag/team har vist seg å være svært effektive når komplekse avgjørelser skal tas, i saker med med høy grad av usikkerhet og når kreative løsninger er nødvendige.

Et eksempel på et gjennombrudd ved bruk av team er den prosessen som Toyota har brukt både for å introdusere nye modeller, i produksjonen og nå også på forhandlerplan. Toyota i Haugesund har fordoblet resultatet 3 år på rad siden 2001 og økt kundetilfredshet til 93% etter systematisk opplæring av alle ansatte i forbedringsverktøy, som Kaizen og organisering i små team.
2005-03-17

I de senere år er fasilitering av team blitt en av de mest vanlige måtene å skape resultatforbedring i amerikanske og etterhvert også i europeiske bedrifter. Ikke bare er bruken av team/lag økende, men også omfanget av de oppgaver de brukes til. Det er blitt konvensjonell visdom at det er mange problemer "der ute" som bare kan løses med effektivt lagarbeid.

Forbedring av resultater dreier seg ikke bare om å forbedre eller innføre nye systemer. Det handler i stor grad om å få folk til å forplikte seg på egen utvikling og satsing på samarbeid med andre. Coaching viser seg som et svært godt verktøy for å håndtere den individuelle forpliktelsen, sørge for samme verdigrunnlag, sette mål med de rette ambisjoner og skape en forbedringsprosess der alle trekker i samme retning.

Dette kan bli en realitet i din bedrift. Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan tilpasse en slikprosess til dine utfordringer:

jan@mentorama.com
m: 916 04 135.
Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:
Kode 

Påmelding til kurs

Her kan du lese mer om våre kurs, se vår kurskalender eller melde deg på et av våre kurs. Les mer...