Hvordan foregår coaching?

Hver coachingseanse har kun fokus på coachee/klienten som mottar coaching. Som coachee vil du derfor føle full oppmerksomhet om deg og dine utfordringer. Det gir dine egne tanker og mål dobbel kraft! 2005-01-18

Coaching foregår både individuelt og i grupper. Mentorama coacher for tiden ledergrupper innen offentlig og privat virksomhet. Det foregår slik at vi kombinerer fordelene med individuell coaching med mulighetene for samordning i gruppen. Vanligvis blir det da to individuelle coachingseanser med en påfølgende team/gruppecoaching. Hver seanse er på 2 timer. Det går gjerne en måned mellom hver seanse og tidsperioden bestemmes helt av klienten.

Første seanse blir en bevisstgjøring og klargjøring av mål for perioden for gjennomføring etterhvert som konkrete handlinger blir utarbeidet underveis i løpet av seansene. Teamsamordning fører til at lederteamet blir bedre istand til å opptre samlet og mer effektivt.

Hva skjer på møtene?

Dersom vi ikke kjenner hverandre bruker vi noen minutter på å bli noe bedre kjent. Vi tar så utgangspunkt i dine forventninger til selve prosessen. Hva ønsker du selv å oppnå?

Vi ser på dine personlige mål.
Hva ønsker du å styrke ved deg selv?
Hva regner du som problemområder?
Hva er de største hindringer for måloppnåelse?

Når det gjelder dine mål for perioden kan det hjelpe å skrive dem systematisk opp i tema eller områder. Du velger selv hvilke områder vi skal jobbe med, enten det er jobbmål eller personlige mål relatert til situasjoner utenom jobb. Alt henger sammen, slik at utfordringer som blir for ubehagelige utenfor jobb, har en tendens til å snike seg inn og sperre for ytelse på jobb.

For din hjelp nevner jeg her en måte å systematisere personlige mål. Bry deg ikke med at det er en omfattende oversikt dersom du bare vil konsentrere deg om ett eller to områder. De er eksempler og satt opp for illustrasjon, for din hjelp:

1) Arbeid:
o Personlig effektivitet
o Karriereutvikling
o Lederevne
o Planlegging
o Relasjon til medarbeiderne
o Motivasjon

2) Livsstil:
• Balansen arbeid/privatliv
• Planlegging
• Sosialt liv
• Hobbier/interesser

3) Relasjoner:
• Til din partner
• Til nære familie
• Til venner
• Til andre

4) Læring/utvikling
o Livserfaring
o Formell utdannelse/læring

5) Ditt bidrag:
o På jobben
o Hjemme
o I samfunnet

6) Helse:
o Helse/vaner
o Næring/spisevaner
o Aktivitet

Uansett hvilke områder du velger, før imidlertid alltid opp minst ett mål tilknyttet jobb. Når du har valgt ut et eller flere områder du lager mål på, vil det hjelpe hele prosessen dersom du kan sette opp mål innenfor det eller de områdene du velger og ha det klart til vårt første møte. Når du går gjennom dette ha klart for deg hva du vil svare på følgende spørsmål:

1. I ditt liv akkurat nå: Hva vil du gjøre mindre av i forhold til å bruke tid innen ovennevnte områder og hva vil du gjøre mer av?
2. Hva vil du mest av alt forandre hvis du kunne?
3. Hva går bra akkurat nå som du gjerne vil bygge videre på? Hvorfor går akkurat dette bra?
4. Hvilke hindringer ser du mot måloppnåelse?
5. Hva skal til for rydde disse hindringene avveien?

Jan R. Jonassen
Mentorama

Påmelding til kurs

Her kan du lese mer om våre kurs, se vår kurskalender eller melde deg på et av våre kurs. Les mer...