Eksempel på et utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter

Etter 25 års erfaring med ledelse, omstilling og forbedring i organisasjoner er vår klare oppfatning at forbedring og utvikling fungerer og gir store og positive virkninger dersom det gjøres rett. Hvis ikke er det en bortkastet investering. Den beste prosessen jeg har kommet til kan du lese om her:

2005-06-02 Les mer...


Hva kreves for å lykkes?

Skal du akselerere endring, krever det en akselerasjon av organisasjonens læreprosess. Læring er en utviklingsprosess og den er hjertet i selve i endringsprosessen: Fra bevissthet og forpliktelse, til skifte og vekst, til felles eierskap, og, i moden tilstand, til en tilstand av kontinuerlig fornyelse.

2005-01-18 Les mer...