Hva kreves for å lykkes?

Skal du akselerere endring, krever det en akselerasjon av organisasjonens læreprosess. Læring er en utviklingsprosess og den er hjertet i selve i endringsprosessen: Fra bevissthet og forpliktelse, til skifte og vekst, til felles eierskap, og, i moden tilstand, til en tilstand av kontinuerlig fornyelse.
2005-01-18

Som en del av "treningsprosessen" (Work-Out) i GE satte Jack Welch i begynnelsen av 1990 - tallet sammen team av ansatte som kontinuerlig utfordrer måten de gjør ting på og som søker å finne ut hvordan ting kan forbedres. Ansatte blir oppfordret til å handle raskt, effektivt og med selvtillit, som innebærer delegering (heller enn motstand mot endring og venting på at overordnet angir retningen).

Fra analyse av suksessfaktorer ved TQM endringsprogram indikeres det at den mest dyptgripende årsak til manglende fremdrift i og resultater fra radikale endringsprogram, ligger hos organisasjonens toppleder. De ansatte blir klart påvirket av det motivasjonsnivået og det mål topplederen setter idet programmet initieres, hans eller hennes forståelse av filosofien bak programmet og de viktigste prosessene og den rolle topplederen spiller i planlegging og iverksetting av det. Prosessen kan akselereres ved å gi han eller hun en bedre forståelse for det. En mer fullstendig forståelse vil på sin side påvirke toppleders motivasjon og en riktig forståelse av hvilken rolle han eller hun skal spille.

Den riktige forståelsen fra toppen for hva endringen krever inneholder også en forståelse av funksjonen til de som skal utføre endringene, fasilitatorene på alle nivåer i organisasjonen.

Work-Out-programmet til GE begynte som et konsept for et tiår. Etter en treg start ble det forsterket med teknikkene for beste praksis og prosesskartlegging som gav utrolig kraft og faktisk resulterte i et system med en innebygget fornyelses/kontinuerlig forbedringfunksjon.

GE startet i 1992 et Change Acceleration Programme (CAP), der målet er å skape en type GE-leder, en profesjonell endringsagent. Programmet deler med deltakerne (toppledelsen) den totale kunnskap GE har om endringsprosessen: Hvordan den startes, akselereres og vedlikeholdes. Det forventes av de som deltar i CAP at de blir fasilitatorer i fremtidige Work-Out-seminarer og sprer budskapet om endringer i hele selskapet.

For å oppsummere krever vellykket fasilitering av en radikal forbedringsprosess følgende:

* Åpenhet til læring
* Etablering av formålet
* Finne de som skal stå får endringene: Fasilitatorer på alle nivåer
* Lære prosessen
* Vurdere, etablere og utstyre endringsteam
* Lære de nødvendige verktøyene
* Delegere myndighet for å implementere handling
* Anerkjennelse og feiring av prestasjoner, oppgløding underveis


"Du er stille. Og du ser på ditt orkester eller operaensemble. Selv i mørket ser de øynene dine. Du beveger hendene og musikken starter. En sjelden gang gir du noe som de ikke kan forklare eller vil forklare på ulike måter - en ytelse i verdensklasse. Det er i slike øyeblikk da vi mennesker er i kontakt med gudene. Det er magisk."

Valery Gergiev,
Kunstnerisk leder og sjefsdirigent,
Kirov Ballet & Opera, Russland

Kilde: Mentorama Håndbok i teamutvikling og fasilitering

Påmelding til kurs

Her kan du lese mer om våre kurs, se vår kurskalender eller melde deg på et av våre kurs. Les mer...