Hva er fasilitering?

Fasilitering er å tilrettelegge, og teamsammenheng innebærer det et ansvar for den prosessen som foregår når teamet er i møte og skal jobbe sammen for et resultat. Det innebærer at teamledelse er delt mellom leder og fasilitator, der leder forbereder, leder møtene, stiller med ekspertise, har ansvar for innhold, resultat og oppfølging, mens fasilitator har ansvar for prosessen. 2005-01-18

"Det viktigste er å motivere, å forsøke å slippe løs energi og lidenskap hos ulike enkeltindivider for å få dem til å føle seg fri, å skape en illusjon om at de faktisk gjør det de gjør ut fra sine egne ønsker og at de ikke ledes av noen. Det gir de beste resultatene. I aller beste fall blir frihetsillusjonen til virkelighet. Den blir fri. Alle ønsker det samme. Plutselig blir strukturen med en leder og de andre som underordnede, meningsløs. Strukturene er ikke lenger viktige, men lysten og ønsket om å oppnå noe blir det viktigste."

Esa-Pekka Salonen,
Sjefsdirigent, Los Angeles
Philharmonic Orchestra

Ledelse og fasilitering er kunsten å få det beste ut av hver enkelt medarbeider. Dette representerer muligheter mellom skapende mennesker.

"Jeg ser fasilitering som oljen i maskinen. Jeg tror jeg er en integrert del av teamet. Jeg er ikke hovedhjulet, og heller ikke gearene, jeg ser ikke på meg selv som det. Men oljen i en maskin dekker alt i maskinen, og bringer de ulike deler sammen, og sørger for at de er i harmoni med hverandre, slik at gearkassen arbeider sammen med stemplene, og det er oljen som gjør det smidig og som overvinner motstand. Og det er dette bildet jeg har inne i meg."

Fra et intervju med en
Engelsk fabrikkformann


0.0.1. Hvorfor utvikle fasiliteringsegenskaper?

* Etter hvert som organisasjoner blir flatere, og mer komplekse og globale problemer på tvers av funksjoner må løses, blir arbeidet i stadig større grad utført av team.
* Ledelsen velger å bruke fasilitering for å få mest mulig ut av teammedlemmer.
* Det krever innsats fra et team for å kunne omgjøre intensjonene fra organisasjonens ledelse til handling og resultater.
* Team kan utnytte en prosess man vet virker for å oppnå resultater.
* Team som er godt fasilitert oppnår vanligvis bedre resultater.
* Løsningen vil være enklere å implementere, fordi en dyktig leder og fasilitator er i stand til å integrere synspunktene til ulike teammedlemmer, og får på den måten til en felles forståelse som alle kan stille seg bak.
* Dyktige ledere og fasilitatorer er en investering i å hjelpe team til å forbedre sin ytelse.
* God ledelse og fasilitering gir økt deltagelse og energi, noe som gjør det stimulerende å få til endringer.
* Det å følge en prosess som har bevist sin berettigelse, gir et felles språk for hele organisasjonen.
* Det er nyttig for karriereutviklingen å skaffe seg ferdigheter i fasilitering og teamledelse.

0.0.2. Når og hvordan bruke fasilitering

"Du må være flink til å lytte. Du må være i stand til å stille de riktige spørsmålene. Du må kunne søke i det indre hos mennesker du snakker med. Du må kunne skape et klima der deltakelse er naturlig."

Anand Panyarachun,
Tidligere statsminister
i Thailand

Den nye "bølgen" med delegering av ansvar og myndighet gjør at ledere stilles overfor helt andre krav enn i den gamle hierarkiske og demokratiske ledelsesformen. I stadig økende grad viser dette nødvendigheten av at ledere fungerer som fasilitatorer av prosesser mellom mennesker snarere enn å handle gjennom formaliserte kommandolinjer eller andre, tradisjonelle maktstrukturer. Verdiskapning og individuelle/felles prestasjoner er viktigere enn regler, strukturer og statiske prosedyrer.

"Den grunnleggende troen jeg har, er at mennesker har et ubrukt potensial. Hvis du er i stand til å utnytte dette, eller få folk til å ønske å ta det ekstra skrittet, blir alt mulig fra da av."

Ricardo Semler,
Brasiliansk forretnings-
mann og forfatter

Ledere fyller sine roller som fasilitatorer på mange måter. Mange er karismatiske inspiratorer, andre gjør også et de snakker om og blir betraktet som rollemodeller. Hvis endringer er smertefulle, må ledere gå gjennom (eller det må oppleves som om de går gjennom) de samme "smertene". Dette er åpenbart et av de kraftigste verktøyene for individuelle og organisasjonsmessige endringer som er kjent i menneskehetens historie.

"Krever du punktlighet, må du ankomme først. Hvis du vil at andre skal ofre noe, må du ofre noe først. Hvis du betaler folk dårlig, må du tjene mindre. Hvis du ikke gjør dette, kan du ikke kreve at andre jobber like hardt som deg."

Eugenio Barba,
Leder av Odin-teateret
i Danmark

Kilde: Mentorama Håndbok i teamutvikling og fasilitering

Påmelding til kurs

Her kan du lese mer om våre kurs, se vår kurskalender eller melde deg på et av våre kurs. Les mer...