§ Arbeidstakernes stilling ved fusjoner

Artikkel fra justorget.no om rettigheter for arbeidstakerne ved gjennomføring av fusjoner.
2005-01-18 Les mer...


Integrasjonsprosess ved fusjoner

Historien viser at over 50% av alle fusjoner blir mislykkede. Hvordan unngå dette og dermed skape en suksessrik fusjon/sammenslutning. Hva skal til for å skape en vellykket fusjon/sammenslutning? Denne artikkelen er en del av en håndbok som blir utarbeidet etter vår metode for integrasjon av bedriftskultur ved fusjoner.

2005-01-18 Les mer...