Forventninger

Hva kan du forvente av en coachingavtale og hva vil coach forvente av deg som klient? 2005-01-18

Forventninger
Hva kan du forvente deg av en coach?

 Har fokus på dine situasjoner og behov
 Er aktivt lyttende til deg for å forstå ditt utgangspunkt/situasjon
 Oppmuntrer deg til å overkomme hindringer, ta utfordringer, handle
 Skaper en unik relasjon: Objektiv avstand, men likevel forpliktelse mot dine behov og mål
 Konfidensiell situasjon, men med gjensidig åpenhet
 Imidlertid skaper du selv resultatene.......og de kommer, dersom du forplikter deg på det.

Hva forventer coach av deg som coachee?

o Du er forpliktet til prosessen
o Møter opp som avtalt, tar notater og utfører enighet
o Utøver åpenhet og deltakelse
o Utarbeider egne mål for perioden
o Eventuelt tar utgangspunkt i eksisterende mål
o Villig til å legge sine bekymringer og problemer på bordet
o Oppgir årsaker der hvor de kjennes
o Gir tilbakemelding om prosessen basert på dine behov.

Styrken i metoden og forholdet viser alltid tilbake på graden av åpenhet og tillit mellom partene.

Kilde: Julie Starr; The Coaching Manual, 2003, Prentice hall, London.

Påmelding til kurs

Her kan du lese mer om våre kurs, se vår kurskalender eller melde deg på et av våre kurs. Les mer...