Mentorama Institutt tilbyr lokale kursprogram for mellomledere

Bedriftsinternt eller i nettverk med andre bedrifter:
Modul 1: Personlighet & samspill: Kjenn og utnytt deg selv og ditt team bedre!
Modul 2: Selvledelse, mestring og organisering.
Modul 3: Kommunikasjon, ledelse og nettverk
2005-09-30 More...


Fasilitere og lede et team

Her går vi litt inn på det spesielle med å fasilitere et team til forskjell fra å lede det. Artikkelen er som artikkelen om forandringsledelse og den om Hva er fasilitering alle hentet fra Mentoramas håndbøker i teamutvikling.
2005-01-18 Les mer...


Påmelding til kurs

Her kan du lese mer om våre kurs, se vår kurskalender eller melde deg på et av våre kurs. Les mer...