Flere kurs: MØTELEDELSE/GRUPPEDYNAMIKK & KONFLIKTHÅNDTERING

2005-01-20

For vårsemesteret 2005 planlegges det i tillegg til kurs i teamutvikling og coaching:

1. Møteledelse er et dagskurs som gir et strukturert perspektiv på møteledelse og innsikt i noen enkle knep og verktøy for å skape bedre møter. Kurset inkluderer en håndbok som deltakerne får med som dokumentasjon og repetisjon av kursets innhold.

2. Gruppedynamikk og konflikthåndtering er et dagskurs som gir deltakerne innsikt i den emosjonelle dimensjon av det menneskelige sinn, innsikt i gruppedynamikk og konkrete verktøy for å "lese" team/møtedeltakere, oppdage tegn til konflikter tidlig nok og lære atferdsmåter for å håndtere konflikter. Kurset inkluderer en håndbok om emnet.

For mer informasjon, gå til høyre meny: Påmelding til kurs.

Påmelding til kurs

Her kan du lese mer om våre kurs, se vår kurskalender eller melde deg på et av våre kurs. Les mer...