www.mentorama.com

Coachingprinsipper

Disse prinsippene bruker vi når vi gir coaching: 2005-01-18

 Oppretthold forpliktelse til å støtte din partner
 Bygg coaching forholdet på åpenhet, sannhet og tillit
 Din coachingpartner (coachee) er selv ansvarlig for det resultatet som skapes
 Din coachingpartner (coachee) er istand til mye bedre resultater enn det han/hun nå klarer
 Fokuser på hva coachee tenker og erfarer
 Din coachingpartner (coachee) kan utvikle "perfekte" løsninger
 Samtalen er basert på likeverd.

Kilde: Julie Starr; The Coaching Manual, 2003, Prentice hall, London.