Coachingprinsipper

Disse prinsippene bruker vi når vi gir coaching: 2005-01-18

 Oppretthold forpliktelse til å støtte din partner
 Bygg coaching forholdet på åpenhet, sannhet og tillit
 Din coachingpartner (coachee) er selv ansvarlig for det resultatet som skapes
 Din coachingpartner (coachee) er istand til mye bedre resultater enn det han/hun nå klarer
 Fokuser på hva coachee tenker og erfarer
 Din coachingpartner (coachee) kan utvikle "perfekte" løsninger
 Samtalen er basert på likeverd.

Kilde: Julie Starr; The Coaching Manual, 2003, Prentice hall, London.

Påmelding til kurs

Her kan du lese mer om våre kurs, se vår kurskalender eller melde deg på et av våre kurs. Les mer...