Bli med i Mentorama Forum!

Mentorama Forum er et unikt nettbibliotek med relevant og nyttig kunnskap om ledelse, organisasjon og personalutvikling. Forum er under utvikling og vil fungere som en abonnementsordning der du får tilgang i henhold til betalt årsabonnement. Du betaler et relativt beskjedent beløp som åpner opp systematisk og rik kunnskap samlet på ett sted om disse emnene. Tilgjengelig for bruk i bedriften gjennom et kodeord. Mentorama Forum vil bli utviklet i kontakt og etter ønsker fra medlemmene og vi setter igang når et tilstrekkelig antall medlemmer er tilknyttet. Ta kontakt idag for å vise din interesse! jan@mentorama.com

2005-01-18

Hver måned vil vi legge ut nye artikler i Mentorama Forum innen hvert av de tre hovedområdene. Du slipper å bruke mye tid på å finne fram faglitteratur på nettet eller andre kilder og kan konsentrere deg om å tilegne deg den kunnskapen vi allerede har funnet fram for deg. Mentorama Forum blir ditt eget fagbibliotek og vil gi deg poengterte artikler i relativt kort format med henvisninger eller resymeer av viktige nye eller klassiske internasjonale artikler eller bøker som du vil ha nytte av i din jobb som leder og/eller personal/HR - ansvarlig.

Vi vil også ta sikte på å arrangere Forum i ditt nærmiljø, i det minste hvert halvår for ta opp felles problemstillinger og skape nettverk.

I første omgang vil vi legge ut artikler som dekker følgende tema og supplere med ønsker fra medlemmene etterhvert:

LEDELSE

Månedens bok i resymé
Lær av de som må gå!
Hvordan utnytte ulike faser i teamarbeidet?
Øk din evne til å presentere
La aldri et møte bare skje!
Belønning og anerkjennelse
Dødelige møter
Autentisk ledelse - den etiske dimensjon
Medarbeidersamtalen
PACE modellen for ledelse

ORGANISASJON

Verktøy for teamarbeid: Beste praksis og prosesskartlegging
Måling av teamresultater
Oppbygging av kreative miljø
Hva er den andre kurven?
Dansen rundt forandringskalven
Ulike organisasjonsmodeller

PERSONALDRIFT & PERSONALUTVIKLING

Hva er emosjonell intelligens?
Strategisk personalledelse
Riktig lønnsnivå?
Ulike driftsemner prioritert av medlemmer.

Påmelding til kurs

Her kan du lese mer om våre kurs, se vår kurskalender eller melde deg på et av våre kurs. Les mer...